Om oss

Korpsdrift

Kløfta skolekorps er en veldrevet organisasjon som i 2019 fylte 50 år!

Kløfta skolekorps er delt inn i aspirantkorps ( 1.år ), juniorkorps (2. og 3. år) og hovedkorps (frem til det året musikantene fyller 19 år). 

Vi rekrutterer i hovedsak musikanter fra Kløfta. Dersom andre har lyst til å spille med oss er de selvfølgelig velkommen. Har du lyst til å lære å spille et instrument, eller kjenner du noen som har lyst til å begynne, tips dem om oss og be de ta kontakt.

Aspiranter


Aspiranter rekrutteres i mai måned, og begynner den høsten de skal begynne i 2. eller 3. klasse eller høyere. Musikantene er aspiranter i 1 år, og får instrument utlevert ved skolestart. Aspirantkorpset har egen dirigent, og allerede etter sin 1. øvelse holder de gjerne en "en-tone"-konsert i forbindelse med henting etter øvelsen. 

Juniorkorps


Musikantene spiller i juniorkorpset i 2 år. Nå begynner de først å spille i 17.mai toget, og delta på litt større konserter og til og med i mesterskap!
Det er moro.

Hovedkorps


Ved årsskifte 2023 talte korpset 33 musikanter, hvorav 14 spiller i hovedkorpset. Vi spiller alt fra tradisjonell korpsmusikk til filmmusikk og moderne Pop/Rock. Skolekorps er så veldig mye mer enn "hornmusikk på 17. mai", og det er nå de begynner å delta i konkurranser, spille større konserter og mesterskap.

Alle musikantene får tilbud om å delta på NMF Øst sine svært populære sommerkurs. Dette er kurs som musikantene betaler selv, men korpset støtter med en egenandel. Det er gøy å spille i korps!

Økonomi

Organisasjonsnummer : 879161762
Bankkontonummer : 1870.41.07907
Vippsnummer: 20270

Det koster å drive et korps. Både instrumenter og uniformer er kostbare i innkjøp, for ikke å snakke om reparasjoner og vedlikehold av instrumentparken. I tillegg til at dirigentene våre skal ha lønn, får også musikantene individuell undervisning gjennom kulturskolen i Ullensaker.
Alt dette spiser godt av budsjettet. Derfor er behovet for midler stort, og gode inntekter fra loppemarked og diverse dugnader kommer godt med.

Korpset er også heldige å motta støtte fra lokale lag, organisasjoner og firmaer. Odal Sparebank, Kløfta Lions, Ullensaker sanitetsforening og Kløfta Grendelag har har alle støttet oss med midler. OBOS ga oss støtte til konsert i 2022 og mange andre har bidratt opp gjennom flere år, blant annet Oslo Lufthavn AS, Romeriksfondet, Strømmen Storsenters kulturfond og Sparebankstiftelsen DnB, har bidratt med midler. I tillegg mottar korpset grasrotandel fra Norsk Tipping 3 ganger i året. 
I 2022 mottok vi også en stor gave fra et privat dødsbo som vi satte meget stor pris på, det ga oss mange nye og fine instrumenter som vil vare i mange år.

Vi vil ellers rette en spesielt stor takk til alle som bidrar på alle måter i hverdagen, som medlemmer, loddkjøpere, loppemarkedsbidragsytere og "tippere" som dedikerer sin grasrotandel til oss. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS