Dugnad

Det er en myte at korps har mye dugnader!

Vi har en stor, fast dugnad årlig, det er loppemarkedet som arrangeres hver høst, helgen i uke 37 i september. Her forventes alle familier å bidra på oppsatte vakter, det kan være som selger, parkeringsvakt, opp/nedrigg, kafesalg osv. I forkant av loppemarkedet har vi også av og til noen vakter med loppemottak samtidig med at barna øver. 

I tillegg så kan vi ha noen få, mindre dugnader i løpet av året for å få inn penger slik at egenandelen til turer osv. blir lavest mulig slik at alle skal kunne ha mulighet til å delta på alt. Det kan være loddsalg på Romerikssenteret, salg av julekalendere etc. Vi ønsker å ha så lav dugnadsbyrde som mulig, så om alle bidrar litt så blir det veldig lite på hver enkelt. 
Vi ønsker også at foreldre bidrar som foreldrevakt under øvelser og seminarer for at barna skal ha noen å henvende seg til. Da serverer man frukt/enkel mat i pausen, kaffe til ev. foreldre som har lyst til å stikke innom og kopierer noter for dirigenten. Det dreier seg om 1-2 vakter i løpet av semesteret, samtidig som barna øver. Dette er veldig hyggelig også for de voksne, da får man et unikt innblikk i hvordan barna har det på øvelse. Da får man se hvor gøy de har, hva de holder på med og man ser det gode samspillet i gruppa.
Søk
Driftes av Styreportalen AS